Technické obory


předseda:

členové:

  • prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., FStroj ČVUT v Praze
  • prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., FE ČVUT v Praze
  • prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc., Ústav termomechaniky, v.v.i. AV ČR
  • prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., FSI VUT v Brně
  • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., StavF ČVUT v Praze
  • prof. Dr. Ing. Jiří J. Sobota, Hochschule RheinMain, SRN
  • prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita, SR 

Napsat komentář