Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise“


Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise“

Akreditační komise nesděluje výsledky správních řízení vedených MŠMT ani nekomentuje jejich průběh, avšak informuje o závěrech svých jednání a o svých stanoviscích. Povinnost zveřejňovat výsledky hodnocení činnosti vysokých škol a kvality jejich akreditovaných činností a zdůvodňovat stanoviska týkající se akreditací je pro Akreditační komisi přímo zakotvena v zákoně o vysokých školách. Stanoviska a návrhy Akreditační komise jsou zveřejňovány především formou zápisu ze zasedání Akreditační komise. Samostatné tiskové zprávy Akreditační komise vydává k případům, které jsou pro svou závažnost a společenskou významnost podrobně sledovány médii a odbornou veřejností, tak aby oficiální stanovisko bylo známo co nejdříve a aby se zabránilo případným spekulacím.

Napsat komentář