Právo a veřejná správa


předseda:

členové:

  • prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., PrF MU
  • JUDr. Václav Henych, Odbor všeobecné správy MVČR
  • JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., Institut kontroly, o.p.s.
  • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., PrF MU
  • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., PrF UK v Praze
  • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D., FMV VŠE v Praze
  • JUDr. Jan Tryzna, Ph.D., PrF UK v Praze
  • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., PrF MU
  • JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., PrF MU
  • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., PrF UK v Praze 

Napsat komentář