Nelékařské zdravotnické obory


předsedkyně:

členové:

  • doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D., VŠP Jihlava
  • doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., LF MU v Brně
  • doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., ZSF JU v Č. Budějovicích
  • PhDr. David Smékal, Ph.D., FTK UP v Olomouci 
  • doc. PeadDr. Libuše Smolíková, Ph.D., 2. LF UK v Praze
  • PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., ZSF JU v Č. Budějovicích

Napsat komentář