Podnět nejvyššímu státnímu zástupci ve věci rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace pro FP ZČU v Plzni


Podnět členů Akreditační komise k podání žaloby ve veřejném zájmu proti rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 9. března 2012 vydanému pod č. j. MSMT-9572/2010-37 dle ust. § 66 odst. 2 soudního řádu správního

Přílohy:

Napsat komentář