Kvalita oborových didaktik v uměleckých výchovách


Akreditační komise projednala na svém zasedání v červnu 2012 podnět na posouzení kvality diplomových prací na katedře výtvarné výchovy PedF MU. V souvislosti s tím proběhla širší diskuse i o kvalitě oborových didaktik z pohledu vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Přílohy:

Napsat komentář