Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2013


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2013

A) univerzitní vysoké školy

  • hodnocení doktorských studijních programů
  • studijní programy Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňované ve spolupráci s Institutem mezioborových studií Brno

B) neuniverzitní vysoké školy

  • CEVRO Institut, o. p. s.
  • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
  • Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

 

Napsat komentář