Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2012


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2012

A) univerzitní vysoké školy

  • hodnocení doktorských studijních programů

B) neuniverzitní vysoké školy

  • Bankovní institut vysoká škola, a.s., včetně detašovaných pracovišť
  • Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
  • Evropský polytechnický institut, s.r.o.

 

C) hodnocení vnitřních předpisů vysoké školy ve vztahu k zabezpečení kvality vzdělávací činnosti

  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  • Slezská univerzita v Opavě

Napsat komentář