Zpráva o hodnocení doktorského studijního programu a průběhu státních rigorózních zkoušek na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Zpráva o hodnocení doktorského studijního programu a průběhu státních rigorózních zkoušek na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (listopad 2009) Přílohy:

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách v oblasti výtvarného umění – na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze

hodnocení akreditovaných činností (duben 2009) Přílohy:

Zpráva o hodnocení konzultačních středisek a detašovaných pracovišť Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

institucionální hodnocení (červen 2007) Přílohy:

Zpráva o hodnocení pedagogicky zaměřených studijních programů a oborů na uměleckých vysokých školách – dramatická umění a hudební umění

hodnocení akreditovaných činností  (listopad 2006) Přílohy:

Zpráva o hodnocení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

hodnocení akreditovaných činností (duben 2006)   Zpráva Akreditační komise o hodnocení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci…

Závěry hodnocení doktorských studií a habilitačních a profesorských řízení v biologických a ekologických oborech

hodnocení akreditovaných činností (říjen 2005) Závěry hodnocení doktorských studií a habilitačních a profesorských řízení v biologických a ekologických oborech   říjen 2005   Cíl hodnocení:…