Zemědělství, lesnictví a potravinářství


předseda:

členové:

  • prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc., ZahrF MENDELU v Brně
  • prof. Ing. Emanuel Kula, CSc., LDF MENDELU v Brně
  • prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., FAPPřZ ČZU v Praze
  • prof. Ing. Iva Langrová, CSc., FAPPřZ ČZU v Praze
  • doc. Ing. Róbert Marušák, PhD., FLD ČZU v Praze
  • prof. Ing. Václav Řehout, CSc., ZF JU v Českých Budějovicích
  • doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., AF MENDELU v Brně
  • prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky, v.v.i. AV ČR
  • prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., FAPPřZ ČZU v Praze

Napsat komentář