Závěry ze společného jednání Akreditační komise České republiky a Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky


28. června – 1. července 2010, Spišská Kapitula

  1. Akreditační komise se dohodly na spolupráci při hodnocení a ověřování způsobilosti uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání ve studijních programech, respektive ve studijních oborech, které jsou realizovány vysokými školami se sídlem ve Slovenské republice na území České republiky a vysokými školami se sídlem v České republice na území Slovenské republiky.
    Spolupráce bude probíhat zejména tak, že do příslušných pracovních skupin se jmenují i zástupci partnerské akreditační komise.
  2. Obě akreditační komise považují za nezbytné pro posouzení personálního zabezpečení studijních programů, resp. studijních oborů, výměnu informací o garantech a vyučujících v jednotlivých studijních programech, resp. studijních oborech. Vítají skutečnost, že v obou zemích jsou zřízeny registry garantů a vyučujících. Předpokladem výměny informací je objasnění právních možností takovýchto výměn zejména s ohledem na ochranu osobních údajů.
  3. Obě komise považují za důležité dosáhnout porovnatelné kvality doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, aby nemohlo být zpochybňováno jejich uskutečňování v jedné či v druhé zemi.
    Akreditační komise se dohodly, že ve vybraných studijních programech a studijních oborech při ověřování způsobilosti doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem budou vytvářet společné pracovní skupiny.


Obě dvě akreditační komise jsou přesvědčené, že takováto spolupráce napomůže ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání v obou zemích a zároveň považují za potřebné minimálně jednou za dva roky vyhodnotit dosažené výsledky.
 

 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.                                                                   prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
         předsedkyně AK ČR                                                                                                předseda AK SR
 

Napsat komentář