IMG_4852

Zasedání ENQA Members‘ Forum v Praze

Akreditační komise ve dnech 25. – 26. dubna 2013 hostila v Praze ENQA Members‘ Forum – zasedání Evropské asociace IMG_4852pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA). Jednalo se o první zasedání této nejvýznamnější evropské organizace působící v oblasti zabezpečování kvality vysokých škol v České republice. ENQA, která vznikla v roce 2000, dnes sdružuje téměř čtyřicet akreditačních agentur z evropských zemí se statutem plného členství (včetně Akreditační komise) a dalších čtyřicet agentur se statutem přidruženého členství.

IMG_4882

Zasedání ENQA v Praze se zúčastnilo osmdesát delegátů z 28 zemí. Zahrnovalo jednání výkonného výboru ENQA, valného shromáždění členských akreditačních agentur, odborné workshopy a plenární přednášky a diskuse. Na programu byla mimo jiné problematika metodologie hodnocení excelence na vysokých školách, revize Standardů a směrnic pro zabezpečování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (tzv. ESG) a doplňující volby do výkonného výboru ENQA.

IMG_4867

Vzhledem k významu této události pro vysoké školství v České republice převzal záštitu nad zasedáním předseda České konference rektorů, profesor Václav Hampl. Zasedání se konalo s podporou Akademie múzických umění v Praze a primátora Hlavního města Prahy.

 

 

Napsat komentář