Stanovisko Akreditační komise ze dne 6. března 2012 k žádosti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické, vydané na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Stanovisko Akreditační komise ze dne 6. března 2012 vydané na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. února 2012, které vyzvalo Akreditační komisi, aby uskutečnila nové jednání k vydání stanoviska Akreditační komise k žádosti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické, o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ 

Přílohy:

Napsat komentář