Složení Akreditační komise


jmenované vládou České republiky s účinností od 1. září 2012

předsedkyně:

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.; Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
druhé funkční období od 2010


místopředseda:

prof. Ing. Jan Roda, CSc.; Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
druhé funkční období od 2012

členové:

prof. Ing. Josef Arlt, CSc.; Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 
první funkční období od 2012

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.; Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
druhé funkční období od 2012

prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, Ph.D.; Central European University Budapest (Maďarsko)
první funkční období od 2011

prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.; Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
druhé funkční období od 2010


doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
; Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
druhé funkční období od 2010


prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
; Filozofická fakulta MU
druhé funkční období od 2012

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.; Právnická fakulta UK v Praze
první funkční období od 2012

doc. Françoise Mayer, Ph.D.; Université Paul-Valéry Montpellier III (Francie)
první funkční období od 2012

prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.; Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
druhé funkční období od 2012

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
první funkční období od 2012

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.; Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
první funkční období od 2012

prof. Ctirad Pospíšil, Th.D. OFM; Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
první funkční období od 2012

prof. RNDr. František Sehnal, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
druhé funkční období od 2010

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.; Filozofická fakulta MU
první funkční období od 2010

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.; Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích
druhé funkční období od 2015

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; 3. lékařská fakulta UK v Praze
první funkční období od 2010

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.; Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
první funkční období od 2012

prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.Fakulta strojní ČVUT v Praze
první funkční období od 2012

prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.; Fakulty vojenských technologií UO v Brně
první funkční období od 2015

Napsat komentář