Rekapitulace průběhu řízení k prodloužení akreditace magisterského programu na ZČU v Plzni


Vzhledem k opakovaným dotazům veřejnosti a sdělovacích prostředků k současné situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni a postavení studentů magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ stručně rekapitulujeme průběh akreditačního řízení od října 2011 do července 2012.

Příloha:

Napsat komentář