Oborové didaktiky


předseda :

členové :  

 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.; FF UK v Praze
 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PedFUK v Praze
 • prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.; PřF UK v Praze
 • doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc,; MFF UK v Praze
 • PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.; PedF OU v Ostravě
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; PedF MU
 • RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.; PřF UK v Praze
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; PedF ZU v Plzni
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.; PedF JU v Č. Budějovicích
 • doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.; PedF UK v Praze
 • doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.; PedF UK v Praze
 • doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.; PedF JU v Č. Budějovicích
 • Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.; PedF MU (tajemnice PS AK)

Další informace zde

Napsat komentář