Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice


institucionální hodnocení (říjen 2004)  

Akreditační komise přijala ve dnech 5.-6. října 2004 na svém zasedání v Medlově tyto závěry:

1) EPI v zásadě plní podmínky spojené s akreditací.

2) AK vstoupí v jednání se slovenskou AK v souvislosti s magisterským studijním programem, který je na EPI uskutečňován jako na pobočce slovenské vysoké školy.

Napsat komentář