Biology and Ecology

chairman:

members:

  • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.; PřF MU
  • doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.; PřF UK v Praze
  • doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.; MBÚ AV ČR, v.v.i.
  • prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.; FŽP UJEP v Ústí n. Labem
  • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.; VFU Brno
  • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.; UŽFG AV ČR, v.v.i.
  • prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.; PřF OU v Ostravě
  • doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.; PřF UP v Olomouci
  • RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.; PřF UK v Praze
  • prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.; PřF UP v Olomouci
  • prof. RNDr. Karel Prach, CSc.; PřF JU v Č. Budějovicích
  • prof. RNDr. František Sehnal, CSc.; Biologické centrum JU v Č. Budějovicích
  • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.; PřF UK v Praze
  • doc. Mgr. Karel Stibra, Ph.D.; FSS MU
  • prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.; FŽP ČZU v Praze
  • prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.; PřF UP v Olomouci
  • doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.; AF MENDELU
  • prof. RNDr. Renata Veselaská, Ph.D.; PřF MU