Applied Informatics and Computer Technology

chairman:

members:

  • prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., FStroj ČVUT v Praze
  • prof. Ing. Jan Honzík, CSc., FIT VUT v Brně
  • prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
  • doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.