Zápis č. 02/2015


Zápis ze zasedání Akreditační komise ve Skalském Dvoře ve dnech 13. - 15. dubna 2015