Zápis z mimořádného zasedání Akreditační komise 02/2012


Zápis z mimořádného zasedání Akreditační komise v Praze dne 27. června 2012