Standardy Akreditační komise pro studijní obory učitelství


 Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol