Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikované informatiky

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních oborů nebo programů aplikované informatiky a učitelství informatiky.