Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikovaného managementu

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních oborů nebo programů specifické odborné disciplíny s výchovou odborníků v (ekonomice a) managementu.