doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.


předseda pracovní skupiny pro geovědy