prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.


předseda pracovní skupiny pro biologii a ekologii