prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.


předseda pracovní skupiny pro aplikovanou informatiku a výpočetní techniku

uhlir_jan