Aplikovaná informatika a výpočetní technika


předseda:

členové:

 • prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., FStroj ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Jan Honzík, CSc., FIT VUT v Brně
 • prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
 • doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
   

Biologie a ekologie


předseda:

členové:

 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.; PřF MU
 • doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.; PřF UK v Praze
 • doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.; MBÚ AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.; FŽP UJEP v Ústí n. Labem
 • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.; VFU Brno
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.; UŽFG AV ČR, v.v.i.
 • prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.; PřF OU v Ostravě
 • doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.; PřF UP v Olomouci
 • RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.; PřF UK v Praze
 • prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.; PřF UP v Olomouci
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc.; PřF JU v Č. Budějovicích
 • prof. RNDr. František Sehnal, CSc.; Biologické centrum JU v Č. Budějovicích
 • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.; PřF UK v Praze
 • doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.; FSS MU
 • prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.; FŽP ČZU v Praze
 • prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.; PřF UP v Olomouci
 • doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.; AF MENDELU
 • prof. RNDr. Renata Veselaská, Ph.D.; PřF MU

Chemie


předseda:

členové:

 • prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., FCHT U Pardubice
 • prof. Ing. Miroslav Vlček, DrSc., FCHT U Pardubice
 • prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., PřF MU
 • prof. Ing. František Liška, CSc., PedF UK v  Praze
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., PřF MU
 • prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc., FPCHT VŠCHT v  Praze
 • prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., FMMI VŠB–TU Ostrava

Ekonomie


předsedkyně:

členové:

 • prof. Ing. Josef Arlt, CSc., FIS VŠE v Praze
 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., ESF MU
 • doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., CERGE UK v Praze
 • doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., VŠH Praha
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., EF JU v Č. Budějovicích
 • prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA, FP VUT Brno
 • doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., EF TU v Liberci
 • prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Český statistický úřad
 • prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., OPF Karviná SU Opava
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc., PEF MENDELU v Brně
 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., FSV UK v Praze
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., ESF MU

Farmacie


předseda:

členové:

 • doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., FarmF VFU Brno
 • PharmDr. Pavel Grodza, Lékárna Panacea Příbor
 • doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., FarmF v Hradci Králové UK v Praze
 • PharmDr. Helena Rotterová, MBA, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., FarmF VFU Brno
 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., FarmF v Hradci Králové UK v Praze

Filologie a literární vědy


předseda:

členové:

 • PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D., FF OU v Ostravě
 • prof. PhDr. Iva Kratochvilová, Ph.D., FPřF SU v Opavě, Universität Würzburg   
 • prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., PedF U Hradec Králové
 • prof. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien
 • prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., FF UK v Praze 
 • doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., FF UP v Olomouci
 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., FF JU v Českých Budějovicích
 • doc. PhDr. Renáta Pípalová, CSc., PedF UK v Praze
 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc., FF MU
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc., FF UP v Olomouci
 • doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., FF UK v Praze
 • tajemnice: Dagmar Holoubková, FF MU

Filozofie, teologie a religionistika


předseda:

členové:

 • doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., FF U Pardubice
 • doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., FF OU v Ostravě
 • prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP v Olomouci
 • doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., HTF UK v Praze 

Fyzika


předseda:

členové:

 • doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
 • prof. RNDr. Josef  Humlíček, CSc., PřF MU v Brně
 • prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc., FÚ AV ČR Praha
 • prof. RNDr. Jiří Tolar, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
 • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., MFF UK v Praze

Geovědy


předseda:

místopředseda:

 • doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., HGF VŠB-TU Ostrava

členové:

 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., PřF OU v Ostravě
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., PřF MU
 • prof. RNDr. Bohumil Janský, CSc., PřF UK v Praze  
 • doc. RNDr. Josef Ježek, CSc., PřF UK v Praze 
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, CSc., PřF MU
 • prof. RNDr. Martin Mihajlevič, CSc., PřF UK v Praze
 • Ing. Petr Pruner, DrSc., GÚ AV ČR
 • doc. Ing. Petr Rapant, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava
 • doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., FVT UO v Brně
 • prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., FStav ČVUT v Praze 

Historie


předsedkyně:

členové:

 • doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., FF UK v Praze
 • doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., FF UHK
 • prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., FSV UK v Praze
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., FPřF SU v Opavě
 • prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., FF U Pardubice 
 • doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., HÚ AV ČR
 • prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., FHS UK v Praze
 • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., FF JU v Českých Budějovicích
 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., CMS FIÚ AV ČR  
 • prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., HÚ AV ČR

Lékařství


předseda:

členové:

 • prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., 2. LF UK v Praze
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., LF UP v Olomouci
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc., LF v Hradci Králové UK v Praze
 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., IKEM Praha
 • prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,  Ph.D., LF v Plzni UK v Praze
 • prof. MUDr. Anna  Vašků, CSc., LF MU
 • prof. MUDr. Jiří  Zeman, DrSc., 1. LF UK v Praze

Matematika a teoretická informatika


předseda:

členové:

 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc., PřF MU
 • RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium Jevíčko
 • doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc., MFF UK v Praze
 • prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc., Mathematics Institute, University of Warwick, GB
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, MSc., Ph.D., FI MU
 • prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., FAV ZU v Plzni
 • prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., MFF UK v Praze
 • doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
 • doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., FIS VŠE v Praze 

Nelékařské zdravotnické obory


předsedkyně:

členové:

 • doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D., VŠP Jihlava
 • doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., LF MU v Brně
 • doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., ZSF JU v Č. Budějovicích
 • PhDr. David Smékal, Ph.D., FTK UP v Olomouci 
 • doc. PeadDr. Libuše Smolíková, Ph.D., 2. LF UK v Praze
 • PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., ZSF JU v Č. Budějovicích

Oborové didaktiky


předseda :

členové :  

 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.; FF UK v Praze
 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PedFUK v Praze
 • prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.; PřF UK v Praze
 • doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc,; MFF UK v Praze
 • PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.; PedF OU v Ostravě
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; PedF MU
 • RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.; PřF UK v Praze
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; PedF ZU v Plzni
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.; PedF JU v Č. Budějovicích
 • doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.; PedF UK v Praze
 • doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.; PedF UK v Praze
 • doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.; PedF JU v Č. Budějovicích
 • Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.; PedF MU (tajemnice PS AK)

Další informace zde

Pedagogika, psychologie a kinantropologie


předsedkyně :

členové :  

 • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., PedF MU
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF v H. Králové UK v Praze
 • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PedF MU
 • doc. PhDr. Isabela Pavelková, CSc.; PedF UK v Praze
 • doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D., PedF UJEP v Ústí n. Labem
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., PedF UP v Olomouci
 • prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., FF MU 
 • prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.; FTVS UK v Praze
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.; PedF UK v Praze
 • doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., PedF UJEP v Ústí nad Labem
 • Mgr. František Tomášek, Asociace profese učitelství
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., FPřHPed TU v Liberci 
 • prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.; PSÚ AV ČR
 • PhDr. Jana Zapletalová; Národní ústav pro vzdělávání
 • tajemnice: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.; PedF JU v Č. Budějovicích

Právo a veřejná správa


předseda:

členové:

 • prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., PrF MU
 • JUDr. Václav Henych, Odbor všeobecné správy MVČR
 • JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., Institut kontroly, o.p.s.
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., PrF MU
 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., PrF UK v Praze
 • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D., FMV VŠE v Praze
 • JUDr. Jan Tryzna, Ph.D., PrF UK v Praze
 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., PrF MU
 • JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., PrF MU
 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., PrF UK v Praze 

Sociální vědy


předsedkyně:

členové:

 • doc. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., MUP Praha
 • doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., FHS UTB Zlín
 • doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., FHS UK v Praze
 • Mgr. Radka Janebová, PedF U Hradec Králové
 • doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., FSS MU
 • Mgr. Marek Lapčík, Ph.D., FF UP v Olomouci
 • doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., FF UP v Olomouci
 • doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., FF UP v Olomouci
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.,  SÚ AV ČR
 • doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D., FSS MU
 • doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., FSS MU
 • doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc., FSV UK v Praze
 • PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., FSV UK v Praze
 • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., FF UK v Praze 
 • Ing. Petr Vymětal, Ph.D. FMV VŠE v Praze

Technické obory


předseda:

členové:

 • prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., FStroj ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., FE ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc., Ústav termomechaniky, v.v.i. AV ČR
 • prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., FSI VUT v Brně
 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., StavF ČVUT v Praze
 • prof. Dr. Ing. Jiří J. Sobota, Hochschule RheinMain, SRN
 • prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita, SR 

Umění a uměnovědy


předseda:

členové:

 • doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., University of Hull (UK) a FF MU
 • doc. Ing. Arch. Irena Fialová, FA ČVUT v Praze
 • doc. Ivan Klimeš, Ph.D., FF UK v Praze
 • prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 
 • prof. MgA. Zoja Mikotová, DF JAMU v Brně
 • prof. Ing. arch. Petr Pelčák, FA VUT v Brně 
 • doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D., FF MU
 • akad. malíř Václav Špale, odborník z praxe 
 • prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc., HAMU v Praze 
 • doc. Stanislav Zippe, FA TU v Liberci 

Veterinární medicína


předseda:

členové:

 • doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., Městská veterinární správa v Praze
 • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., ÚŽFG AV ČR Brno
 • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
 • prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno

Vojenské a bezpečnostní obory


předseda:

členové:

 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF v H. Králové UK v Praze
 • prof. Dr. Aleš Dudáček, FBI VŠB – TU v Ostravě 
 • pplk. ing. Pavel Foltin, Ph.D., FEM UO v Brně
 • plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., FVZ UO v Brně
 • doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., FBP PAČR v Praze
 • prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc., FLD MENDELU v Brně
 • plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.,MBA; GŘ HZS ČR

Zemědělství, lesnictví a potravinářství


předseda:

členové:

 • prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc., ZahrF MENDELU v Brně
 • prof. Ing. Emanuel Kula, CSc., LDF MENDELU v Brně
 • prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., FAPPřZ ČZU v Praze
 • prof. Ing. Iva Langrová, CSc., FAPPřZ ČZU v Praze
 • doc. Ing. Róbert Marušák, PhD., FLD ČZU v Praze
 • prof. Ing. Václav Řehout, CSc., ZF JU v Českých Budějovicích
 • doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., AF MENDELU v Brně
 • prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky, v.v.i. AV ČR
 • prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., FAPPřZ ČZU v Praze