Shrnutí dotazníkového šetření k didaktice matematiky