Zápis z jednání oborových didaktiků matematiky


setkání didaktiků matematiky dne 23. 9. 2013, Praha