Zápis z jednání oborových didaktiků společenských věd, psychologie a etické výchovy


setkání didaktiků společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. května 2012, Praha