Stálá pracovní skupina AK pro oborové didaktiky


předseda

členové

  • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.; FF UK v Praze
  • prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.; PřF UK v Praze
  • doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc,; MFF UK v Praze
  • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; PedF MU
  • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; PedF ZU v Plzni
  • doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.; PedF UP v Olomouci
  • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.; PedF JU v Č. Budějovicích
  • doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.; PedF UK v Praze
  • doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.; PedF UK v Praze

Číst dál: Stálá pracovní skupina AK pro oborové didaktiky

Co je a co není oborová didaktika


Co je a co není oborová didaktika (Z. Beneš)

Didaktika obecná a oborová


pokus o vymezení a systematizaci pojmů (T. Janík)

Zápis z jednání oborových didaktiků českého jazyka a literatury


 

Shrnutí dotazníkového šetření k didaktice českého jazyka a literatury


 

Zápis z jednání oborových didaktiků matematiky


setkání didaktiků matematiky dne 23. 9. 2013, Praha

Shrnutí dotazníkového šetření k didaktice matematiky


Zápis z jednání oborových didaktiků expresivních oborů


setkání didaktiků expresivních oborů 19. listopadu 2012

Zápis z jednání oborových didaktiků cizích jazyků


setkání didaktiků cizích jazyků 5. listopadu 2012

Zápis z jednání oborových didaktiků společenských věd, psychologie a etické výchovy


setkání didaktiků společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. května 2012, Praha

Kvalita oborových didaktik v uměleckých výchovách


Akreditační komise projednala na svém zasedání v červnu 2012 podnět na posouzení kvality diplomových prací na katedře výtvarné výchovy PedF MU. V souvislosti s tím proběhla širší diskuse i o kvalitě oborových didaktik z pohledu vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Zápis z jednání oborových didaktiků dějepisu o pregraduální přípravě učitelů


setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha

Prezentace ke stavu oborových didaktik z pohledu Akreditační komise


Přílohy:
Download this file (Stav oborovych didaktik z pohledu AK.ppt)Stav OD z pohledu AK[ ]292 kB