Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola

Aktualizováno 31. 8. 2016 9:47

Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola, v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.    

Správní poplatek spojený s každým přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola a stanovený v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jakožto položka 22 e), pevnou částkou se s účinností od 1. září 2016 zvyšuje na 100 000,- Kč a je splatný při přijetí žádosti ministerstvem.

Předložení dokladu o zaplacení správního poplatku je jednou z podmínek přijetí žádosti.

Správní poplatek je možné uhradit na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Nezaplatí-li poplatník poplatek, ministerstvo zahájené řízení zastaví.

K žádosti je třeba připojit kopii dokladu o zaplacení - kopii výpisu z účtu nebo kopii složenky.Kromě toho je třeba zaslat odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy avízo o zaplacení poplatku (elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo faxem na číslo: 234 811 727).