Požadavky k žádostem o akreditaci studijních programů zdravotnického zaměření

Aktualizováno 14. 10. 2014 10:08

Součástí žádosti o udělení / rozšíření / prodloužení platnosti akreditace studijního programu zdravotnického zaměření je též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.

Týká se zejména bakalářských a magisterských studijních programů:

Zásady:

1)     O vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví je třeba žádat před podáním žádosti o akreditaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2)     Obsah žádosti o akreditaci zaslané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy musí odpovídat obsahu žádosti, pro kterou Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko.

3)     Protože studijní program prochází obvykle v rámci řízení na Ministerstvu zdravotnictví řadou změn, které zasahují do nabídky předmětů, jejich anotací i profilu absolventa, je nevhodné souběžné předkládání materiálů na obě ministerstva.

4)     V případě prodlužování platnosti akreditace je třeba o stanovisko žádat v dostatečném předstihu, neboť absence stanoviska akreditační řízení zpožďuje a ohrožuje včasnou reakreditaci studijního programu.

 
[1] V souladu s § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.