Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů


Žádost o prodloužení platnosti akreditace pouze na dostudování stávajících studentů formou dopisu rektora vysoké školy musí obsahovat následující náležitosti.