Doktorské studijní programy - náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti


Forma žádostí o akreditace doktorských studijních programů - komentář a formuláře - platné od dubna 2014