Bakalářské a magisterské studijní programy - náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti

 


Doporučená forma žádostí o akreditace bakalářských/magisterských studijních programů - komentář a formuláře