Zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách


úplné znění zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů