Vyhláška MŠMT


Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. 


Číst dál: Vyhláška MŠMT

Zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách


úplné znění zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Statut Akreditační komise


Statut Akreditační komise schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004

Číst dál: Statut Akreditační komise

Memorandum o nezávislosti Akreditační komise


Memorandum ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o nezávislosti Akreditační komise