Hodnocení doktorských programů – souhrnná zjištění


Publikováno v časopise Pedagogika, číslo 3/2013, str. 393-403, ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)