Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)