Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)