Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)