Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)