Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)