Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)