Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)