Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně


hocnocení akreditovaných činností (listopad 2012)