Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně


hocnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně


hocnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně

hocnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě stavební Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci

hodnocení akreditovaných činností (listopad 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

hodnocení akreditovaných činností (duben 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s.


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně


hodnocení akreditovaných činností (září 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni


hodnocení akreditovaných činností (červen 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci


hodnocení akreditovaných činností (červen 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci


hodnocení akreditovaných činností (červen 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice


hodnocení akreditovaných činností (červen 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové


hodnocení akreditovaných činností (červen 2012)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě


hodnocení akreditovaných činností (červen 2012)