Hodnocení doktorských programů – souhrnná zjištění


Publikováno v časopise Pedagogika, číslo 3/2013, str. 393-403, ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)

Přehled hodnocených doktorských programů po jednotlivých vysokých školách a jejich součástech (2011 – 2013)

Souhrnná data k hodnocení doktorských studijních programů na jednotlivých vysokých školách a jejich součástech. 

Přílohy:
Download this file (Prehled hodnocenych DSP_tabulka.pdf)Přehled hodnocených DSP[ ]386 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Metropolitní univerzitě Praha

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)
Přílohy:
Download this file (DSP-MUP-ZZ.pdf)Zpráva o hodnocení DSP na MUP[ ]173 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)

Přílohy:
Download this file (DSP_MU_LF_ZZ.pdf)Zpráva o hodnocení DSP na LF MU[ ]142 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

hodnocení akreditovaných činností (červen 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)
Přílohy:
Download this file (DSP_MU_FSS_ZZ.pdf)Zpráva o hodnocení DSP na FSS MU[ ]197 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


hodnocení akreditovaných činností (duben 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze


hodnocení akreditovaných činností (únor 2013)

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně


hocnocení akreditovaných činností (listopad 2012)